MORGAN BOOKS
×

DISPLAY ROOMDescription
Book Image

Marsyas čili na okraj Čapkologie (Karikatury bří Čapků). Nový bor 2005. Svým spolunadšencům pro vše bratří Čapků vydal a nechal reprodukovat Dr. Karel Koldovský. Graficky zpracovala i vytiskla Hana Matěchová. Všech 25 výdaných exemplářů opatřil kazetou Jaroslav Peer. Tomuto z nich náleží císlo 8. 30 stran. Volně vložené karikatury v 16.5x12cm kožené kazetě.
Price: $100