MORGAN BOOKS
×

DISPLAY ROOMDescription
Book Image

Poláček, Karel. Okolo nás [Around Us]. Prague: Tiskové a nakladatelské družstvo československých legionářů, 1927. Book 3 of Kruhu drobné beletrie series. Good condition. Original softcover wrappers by Josef Čapek.more images


Price: $90